Feladatlapok, tananyagok

Feltöltés alatt!

Az itt található dokumentumokat az info@betuhalmaz.hu e-mail címen tudod megrendelni.

Az átutalást követően a megadott e-mail címre pdf vagy doc formátumban küldöm a megrendelt anyagot.

Feladatlapok felvételire készüléshez

 • Szeptemberi feladatlap (8.-os) – kód: 809
  megoldókulcs kód: 809/M
 • Októberi feladatlap (8.-os) – kód: 810
  megoldókulcs kód: 810/M
 • Novemberi feladatlap (8.-os) – kód: 811
  megoldókulcs kód: 811/M
 • Decemberi feladatlap (8.-os) – kód 812
  megoldókulcs kód: 812/M
 • Januári feladatlap (8.-os) – kód 801
  megoldókulcs kód: 801/M

A felvételi feladatlapok ára 2.000 Ft, a megoldókulcsok ára 1.000 Ft. (Természetesen lehet rendelni megoldókulcs nélkül csak a feladatlapot is.)

Tananyagok

 • Hangok, betűk; hangrend, betűrend
 • Mássalhangzótörvények
 • Szóelemek (szótő + képző + jel + rag)
 • Játékos feladatok betűkkel
 • Játékos feladatok szavakkal
 • Szófaji rendszer
 • Az ige
 • A névszók I. – A főnév
 • A névszók II. – A melléknév
 • A névszók III. – A számnév
 • A névszók IV. – A névmás
 • Az igenevek
 • A viszonyszók
 • A mondatszók
 • Mondatelemzés – egyszerű mondatok
 • Állítmány, alany, tárgy
 • Határozók
 • Jelzők
 • Mondatelemzés – összetett mondatok
 • Mellérendelő összetett mondatok
 • Alárendelő összetett mondatok

A tananyagok ára 3.000 Ft, amely tartalmazza az elméletet és 5 db gyakorló feladatot megoldással.

Gyakorolj!

 • Helyesírási gyakorló
 • Szóelemekre bontás gyakorlása
 • Betűrendbe sorolás gyakorlása
 • Hangrend törvényének gyakorlása
 • Zöngés-zöngétlen párok gyakorlása
 • Szófajok felismerésének gyakorlása I.
 • Szófajok felismerésének gyakorlása II.
 • Mondatelemzési feladatok I.
 • Mondatelemzési feladatok II.
 • Mondatelemzési feladatok III.
 • Összetett mondatok elemzése I.
 • Összetett mondatok elemzése II.

Gépírás leckék

 • Az alaptartás és a szóköz megtanulása
 • Az “i” betű tanulása
 • Az “r” betű tanulása
 • Az “m” betű tanulása