Irodalom

Mi az irodalom?


  • A könyvek szeretete?
  • Az olvasni tudás öröme?
  • A versek mélyére nézés?
  • Egy regény szerkezetének felépítése?
  • A főhős jellemzése?
  • Egy metafora felismerése?

Ez mind és még sok minden. Mindenkinek más, de abban egyetértünk, hogy szerethető tantárgy, ugye?

Először gyermekkorunkban varázsol el minket az irodalom, mert ajtókat nyit ki, és olyan világok tárulnak fel előttünk, amelyeknek addig létezéséről sem tudtunk. Edward Serotta

Aki írókkal barátkozik, regényalapanyag lesz.
Mo Yan

Az igazi vers olyan, mint a jó lábbeli, melyet fiatalon s idősen is lehet taposni.
Kányádi Sándor

Hasonlat, megszemélyesítés, metafora

Megkerülhetetlen irodalmi fogalmak, egyszerűen meg kell őket ismerni, megtanulni a meghatározásokat, és begyakorolni a felismerésüket sok-sok példán keresztül.

Petőfi János vitéz című elbeszélő költeményét olvasva találkozunk először ezekkel a fogalmakkal, és aztán végigkísérik irodalmi tanulmányainkat.

“Olyan a színpad, mint a lant világa, Kifosztja lelkünk s lelket mégsem ad -“ (Ady: Félhomályban)

“Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja,
Mint csekély botocskát, véginél ragadja;” (Arany: Toldi)

Nem mindig a mint kötőszó árulkodik arról, hogy hasonlattal van dolgunk. Néha a -ként toldalék vagy az akár kötőszó is:

“Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett.” (Petőfi: János vitéz)

“minden lakás olyan, akár a ketrec.” (Kosztolányi: Hajnali részegség)

Ezekből az idézetekből is jól látszik, hogy összehasonlítunk egymással dolgokat, ehhez az összehasonlításhoz egy közös jellemvonás adja az alapot.