Irodalom 5.

Költői kifejezőeszközök: hasonlat, megszemélyesítés, metafora

Megkerülhetetlen irodalmi fogalmak, egyszerűen meg kell őket ismerni, megtanulni a meghatározásokat, és begyakorolni a felismerésüket sok-sok példán keresztül. Petőfi János vitéz című elbeszélő költeményét olvasva találkozunk először ezekkel a fogalmakkal, és aztán végigkísérik irodalmi tanulmányainkat.

“Olyan a színpad, mint a lant világa, Kifosztja lelkünk s lelket mégsem ad -“ (Ady: Félhomályban)

“Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja,
Mint csekély botocskát, véginél ragadja;” (Arany: Toldi)

Nem mindig a mint kötőszó árulkodik arról, hogy hasonlattal van dolgunk. Néha a -ként toldalék vagy az akár kötőszó is:

“Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett.” (Petőfi: János vitéz)

“minden lakás olyan, akár a ketrec.” (Kosztolányi: Hajnali részegség)

Ezekből az idézetekből is jól látszik, hogy összehasonlítunk egymással dolgokat, ehhez az összehasonlításhoz egy közös jellemvonás adja az alapot.